• DAP-1360
 • DAP-1360
 • DAP-1360
 • DAP-1360
  Acess Point
  DAP-1360
  710,000
  • Wireless Access Point, 300Mbps, 2 ăng-ten rời 5dBi;
  • 7 chế độ: Access Point, Wireless Client, Bridge, Bridge with AP, Repeater, WISP Client Router, WISP Repeater; 1x10/100 LAN
  BẢO HÀNH
  24 tháng
  Đổi mới 100%
  Tính năng nổi bật
  Thông số kỹ thuật
  Hướng dẫn sử dụng
  Hướng dẫn cài đặt
  Hỗ trợ khác
  Ứng dụng sản phẩm
  Download
   
  • Wireless Access Point, 300Mbps, 2 ăng-ten rời 5dBi; 
  • 7 chế độ: Access Point, Wireless Client, Bridge, Bridge with AP, Repeater, WISP Client Router, WISP Repeater; 1x10/100 LAN
  Sản phẩm liên quan
  Sản phẩm hỗ trợ