• DSL-2700U
 • DSL-2700U
 • DSL-2700U
 • DSL-2700U
 • DSL-2700U
 • DSL-2700U
  ADSL
  DSL-2700U
  500,000
  • ADSL2/2+ Wireless Router, chuẩn N150Mbps, 
  • 1 cổng LAN 10/100Mbps, 1 cổng DSL RJ11, 1 ăng-ten x5dBi. 
  • Hỗ trợ dịch vụ WPS, DHCP, NAT, DMZ, Firewall
  BẢO HÀNH
  24 tháng
  Đổi mới 100%
  Tính năng nổi bật
  Thông số kỹ thuật
  Hướng dẫn sử dụng
  Hướng dẫn cài đặt
  Hỗ trợ khác
  Ứng dụng sản phẩm
  Download
  • Hỗ trợ dịch vụ WPS, DHCP, NAT, DMZ, Firewall
  • ADSL2/2+ Wireless Router, chuẩn N150Mbps, 
  • 1 cổng LAN 10/100Mbps, 1 cổng DSL RJ11, 1 ăng-ten x5dBi. 
  Sản phẩm liên quan
  Sản phẩm hỗ trợ