• M727
  • M727
  • M727
  • M727
  • M727
  • M727
  • M727
    Chuột Lexma
    M727
    135,000
    • Loại chuột quang có dây 
    • Kết nối qua cổng USB
    • Phân giải: 2000 dpi rất nhạy
    • Công nghệ Blue trace chạy trên mọi bề mặt bao gồm kiếng. 
    BẢO HÀNH
    12 tháng
    Đổi mới 100%
    Tính năng nổi bật
    Thông số kỹ thuật
    Hướng dẫn sử dụng
    Hướng dẫn cài đặt
    Hỗ trợ khác
    Ứng dụng sản phẩm
    Download
    • Công nghệ Blue trace chạy trên mọi bề mặt bao gồm kiếng.
    • Phân giải: 2000 dpi rất nhạy.
    • Độ bền: 5 triệu click. 
    Sản phẩm liên quan
    Sản phẩm hỗ trợ