Canvio Ready 500GB
Canvio® Ready
1,220,000
Canvio Ready 1TB
Canvio® Ready
1,450,000
Canvio Ready 2TB
Canvio® Ready
2,190,000
Canvio Ready 4TB
Canvio® Ready
3,350,000
Canvio Ready 500GB
Canvio® Ready
1,220,000
Canvio Ready 2TB
Canvio® Ready
2,190,000
Canvio Ready 1TB
Canvio® Ready
1,450,000
Canvio Ready 4TB
Canvio® Ready
3,350,000
So sánh sản phẩm