Pin dự phòng Orico - Một thương hiệu đã được khẳng định, nhưng nay còn đặt biệt hơn, 3 loại Pin dự phòng Orico T1 và M10000, LD50 được KHẮC LAZER BIỂU TƯỢNG VÀ LỜI ...