SẢN PHẨM
BẢO HÀNH
HÌNH THỨC BH
ĐIỂM BẢO HÀNH
DGS-1024C
36 tháng
Đổi mới 100%
 
DGS-1005A
36 tháng
Đổi mới 100%
 
DGS-108
24 tháng
Đổi mới 100%
 
DES 1008C
24 tháng
Đổi mới 100%
  • Tiết kiệm năng lượng hiệu quả và thân thiện với môi trường
  • Giảm năng lượng vào cổng khi không có lưu lượng truy cập
  • Tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng cho cổng dựa trên chiều dài của cáp được kết nối.
  • Thiết kế tiết kiệm năng lượng giúp giảm nhiệt sinh ra và cho phép hoạt động êm ái.
COVR-C1203
12 tháng
Đổi mới 100%
Trung tâm bảo hành Viscom
DWR-921
24 tháng
Đổi mới 100%
Trung tâm bảo hành Viscom
DAP-1860
24 tháng
Đổi mới 100%
Trung tâm bảo hành Viscom
DIR-878
24 tháng
Đổi mới 100%
Trung tâm bảo hành Viscom
DIR-882
24 tháng
Đổi mới 100%
Trung tâm bảo hành Viscom
DAP-1325
24 tháng
Đổi mới 100%

Trung tâm bảo hành Viscom

DIR-822
24 tháng
Đổi mới 100%
Trung tâm bảo hành Viscom
DWR-932C-E1
24 tháng
Đổi mới 100%
Trung tâm bảo hành Viscom
DSL-2700U
24 tháng
Đổi mới 100%
Trung tâm bảo hành Viscom
DIR-895L
24 tháng
Sữa chữa/thay thế
Trung tâm bảo hành Viscom
DIR-885L
24 tháng
Sữa chữa/thay thế
Trung tâm bảo hành Viscom
DIR-809
24 tháng
Đổi mới 100%

Trung tâm bảo hành Viscom

DCS-960L
12 Tháng
Sữa chữa/thay thế
Trung tâm bảo hành Viscom
DCS-2630L
12 Tháng
Sữa chữa/thay thế
Trung tâm bảo hành Viscom
DWA-172
24 tháng
Đổi mới 100%
Trung tâm bảo hành Viscom
DWA-132
24 tháng
Đổi mới 100%
Trung tâm bảo hành Viscom
DAP-2695
24 tháng
Sữa chữa/thay thế
Trung tâm bảo hành Viscom
DAP-2360
24 tháng
Sữa chữa/thay thế
Trung tâm bảo hành Viscom
DCS-935L
12 Tháng
Sữa chữa/thay thế
Trung tâm bảo hành Viscom
DSP-W215
12 Tháng
Sữa chữa/thay thế
Trung tâm bảo hành Viscom
DCS-2132L
12 Tháng
Sữa chữa/thay thế
Trung tâm bảo hành Viscom
DNR-322L
12 Tháng
Trung tâm bảo hành Viscom
DNR-312L
12 Tháng
Trung tâm bảo hành Viscom
DSL-2750E
24 Tháng
Đổi mới 100%
Trung tâm bảo hành Viscom
DSL-2730E
24 Tháng
Đổi mới 100%
 Trung tâm bảo hành Viscom
DNR-202L
12 Tháng
Đổi mới 100%
Trung tâm bảo hành Viscom
123