Trạm nối đa chức năng 5 trong 1 5Gbps
Đầu chuyển đổi Type C
450,000
Đế cắm đa năng ORICO Type-C 9 trong 1
Đầu chuyển đổi Type C
1,790,000
Trạm nối đa năng ORICO Type-C 10 trong 1
Đầu chuyển đổi Type C
1,280,000
CTM1-SV
Đầu chuyển đổi Type C
150,000
XC-R45-V1-BK-BP
Đầu chuyển đổi Type C
490,000
CTH-GY
Đầu chuyển đổi Type C
440,000
CTV-GY
Đầu chuyển đổi Type C
320,000
RCH-GD
Đầu chuyển đổi Type C
590,000
RCV-GD
Đầu chuyển đổi Type C
470,000
Trạm nối đa chức năng 5 trong 1 5Gbps
Đầu chuyển đổi Type C
450,000
CTH-GY
Đầu chuyển đổi Type C
440,000
Đế cắm đa năng ORICO Type-C 9 trong 1
Đầu chuyển đổi Type C
1,790,000
CTV-GY
Đầu chuyển đổi Type C
320,000
Trạm nối đa năng ORICO Type-C 10 trong 1
Đầu chuyển đổi Type C
1,280,000
RCH-GD
Đầu chuyển đổi Type C
590,000
CTM1-SV
Đầu chuyển đổi Type C
150,000
RCV-GD
Đầu chuyển đổi Type C
470,000
XC-R45-V1-BK-BP
Đầu chuyển đổi Type C
490,000
So sánh sản phẩm