Thiết bị ngoại vi A4tech
N-300
Chuột A4Tech
100,000
KK-3
Bàn phím A4Tech
150,000
PK-910P
WEBCAM HỌC TRỰC TUYẾN
550,000
OP-330
Chuột A4Tech
65,000
PK-910H
WEBCAM HỌC TRỰC TUYẾN
600,000
OP-720
Chuột A4Tech
65,000
N-300
Chuột A4Tech
100,000
PK-910H
WEBCAM HỌC TRỰC TUYẾN
600,000
OP-330
Chuột A4Tech
65,000
PK-910P
WEBCAM HỌC TRỰC TUYẾN
550,000
KK-3
Bàn phím A4Tech
150,000
OP-720
Chuột A4Tech
65,000
Thiết bị mạng Asus
TUF-AX3000
Gaming Router
4,870,000
GT-AX11000
Gaming Router
16,890,000
XT8 (W-2-PK)
Mess Wifi
12,695,000
RT-AX88U
Gaming Router
8,190,000
CT8 (W-2-PK)
Mess Wifi
8,440,000
RP-N12
Extender
619,000
TUF-AX3000
Gaming Router
4,870,000
CT8 (W-2-PK)
Mess Wifi
8,440,000
RT-AX88U
Gaming Router
8,190,000
XT8 (W-2-PK)
Mess Wifi
12,695,000
GT-AX11000
Gaming Router
16,890,000
RP-N12
Extender
619,000
Thiết Bị Mạng ToToLink
LR1200
Wifi 4G
2,050,000
CA1200
Access Point
1,519,000
N302R+
Wireless Router
389,000
A810R
Wireless Router
579,000
A3000RU
Wireless Router
1,149,000
N600R
Wireless Router
499,000
LR1200
Wifi 4G
2,050,000
A3000RU
Wireless Router
1,149,000
A810R
Wireless Router
579,000
N302R+
Wireless Router
389,000
CA1200
Access Point
1,519,000
N600R
Wireless Router
499,000
Phụ kiện Orico
DHTV-C20
Đầu chuyển đổi HDMI
250,000
M3H4-V1
Bộ chia USB
470,000
W6PH4-U3
Bộ chia USB
300,000
UTJ-U2
Đầu chuyển đổi USB
230,000
W8PH4
Bộ chia USB
290,000
TC4U-U3
Bộ chia USB
391,000
DHTV-C20
Đầu chuyển đổi HDMI
250,000
W8PH4
Bộ chia USB
290,000
UTJ-U2
Đầu chuyển đổi USB
230,000
W6PH4-U3
Bộ chia USB
300,000
M3H4-V1
Bộ chia USB
470,000
TC4U-U3
Bộ chia USB
391,000
Thiết bị ngoại vi Hikvision
HS-SSD-Minder(P)/512G
Ổ cứng gắn trong
1,880,000
HS-SSD-Minder(P)/128G
Ổ cứng gắn trong
795,000
HS-SSD-Minder(S)/480G
Ổ cứng gắn trong
1,620,000
HS-SSD-Minder(P)/256G
Ổ cứng gắn trong
1,220,000
HS-SSD-Minder(S)/960G
Ổ cứng gắn trong
2,750,000
HS-SSD-Minder(S)/240G
Ổ cứng gắn trong
810,000
HS-SSD-Minder(P)/512G
Ổ cứng gắn trong
1,880,000
HS-SSD-Minder(S)/960G
Ổ cứng gắn trong
2,750,000
HS-SSD-Minder(P)/256G
Ổ cứng gắn trong
1,220,000
HS-SSD-Minder(S)/480G
Ổ cứng gắn trong
1,620,000
HS-SSD-Minder(P)/128G
Ổ cứng gắn trong
795,000
HS-SSD-Minder(S)/240G
Ổ cứng gắn trong
810,000
So sánh sản phẩm