Đầu đọc thẻ nhớ kép ORICO TF+SD Cổng kép
Đầu đọc thẻ nhớ
145,000
Khám Phá ORICO CS2D-A3: Thiết Bị Đọc Thẻ Nhớ
Đầu đọc thẻ nhớ
240,000
Đầu đọc thẻ nhớ kép ORICO TF/SD Cổng USB-A3.0
Đầu đọc thẻ nhớ
380,000
Đầu đọc thẻ đa năng USB-C 4 trong 1
Đầu đọc thẻ nhớ
690,000
Trạm nối đa năng ORICO Type-C 6 trong 1
Đầu đọc thẻ nhớ
980,000
CRS12-GY
Đầu đọc thẻ nhớ
120,000
CRS21-BK
Đầu đọc thẻ nhớ
150,000
3CR61-GY-BP
Đầu đọc thẻ nhớ
395,000
2CR61
Đầu đọc thẻ nhớ
290,000
Đầu đọc thẻ nhớ kép ORICO TF+SD Cổng kép
Đầu đọc thẻ nhớ
145,000
CRS12-GY
Đầu đọc thẻ nhớ
120,000
Khám Phá ORICO CS2D-A3: Thiết Bị Đọc Thẻ Nhớ
Đầu đọc thẻ nhớ
240,000
CRS21-BK
Đầu đọc thẻ nhớ
150,000
Đầu đọc thẻ nhớ kép ORICO TF/SD Cổng USB-A3.0
Đầu đọc thẻ nhớ
380,000
3CR61-GY-BP
Đầu đọc thẻ nhớ
395,000
Đầu đọc thẻ đa năng USB-C 4 trong 1
Đầu đọc thẻ nhớ
690,000
2CR61
Đầu đọc thẻ nhớ
290,000
Trạm nối đa năng ORICO Type-C 6 trong 1
Đầu đọc thẻ nhớ
980,000
So sánh sản phẩm